Smještaj

Brod ima 13 kabina za maksimalno 32 osobe, od toga je 7 dvokrevetnih kabina i 6 trokrevetnih. Svaka kabina posjeduje kupaonicu te klima uređaj.

5 dvokrevetnih kabina nalazi se u donjem dijelu broda.

2 dvokrevetne i 2 trokrevetne kabine nalaze se u srednjem dijelu broda.

4 trokrevetne kabine nalaze se na gornjem dijelu broda.

Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj
Smještaj